Waldlagers

Met de uitbreiding van het vliegveld naar volwaardig Fliegerhorst, hadden de Duitsers behoefte aan meer legeringscomplexen in de buurt van de vliegbasis. Er was een redelijk nieuwe legeringskazerne uit de jaren 30 op het vliegveld aanwezig, maar die was niet toereikend. Bovendien was met het oog op bombardementen legering op het vliegveld niet veilig. En zo verschenen er 3 zogenoemde Waldlagers beschut in de bossen rondom de basis.

Dit waren in principe kleine dorpen voor het Luftwaffe-personeel werkzaam op de vliegbasis, zoals boordwerkkundigen, boordschutter, monteurs, wapentechnici, bevoorraders en ander grondpersoneel en manschappen. Hogere officieren waren doorgaans ingekwartierd in gevorderde villa’s in de omgeving. Naast legeringsgebouwen omvatten de Waldlagers alle benodigde voorzieningen voor vertier en dagelijks onderhoud, zoals keuken en kantine, ontspanningsruimte, kapper, postkantoor, schoenmaker, kledingreparateur, medische post etcetera.

Er waren 3 Waldlagers verbonden aan Fliegerhorst Soesterberg, respectievelijk genaamd Waldlager 1, 2 en 3. Waldlager 1 was gesitueerd in de bossen tussen de hoofgebouwen van het vliegveld en De Paltz. Waldlager 2 was gesitueerd in de bossen tussen Bosch en Duin en Huis ter Heide. Waldlager 3 was gesitueerd in het voormalige vakantieoord Zomers Buiten te Soestduinen. De benaming Waldlager werd actief gebruikt door de Duitsers. Zo stond er bij Huis ter Heide een verwijsbord naar "Waldlager 2”.

De nieuwbouw werd uitgevoerd in de zogenaamde Heimatstil, waarbij de gebouwen kenmerken hadden van de Duitse landelijke stijl. Enerzijds werd dit gedaan om de gebouwen een civiele stijl te geven als camouflage tegen bombardementen. Anderzijds werd dit gedaan om de Duitse soldaten zich thuis te laten voelen.

Foto's onder: Gebouw op één van de Soesterbergse Waldlagers in typische Heimatstil en hetzelfde gebouw met flinke bomschade (Collectie SLS39-45)

 

Waldlager 2: Huis ter Heide

Dit complex bestaande uit een 15-tal gebouwen werd geheel door de Duitsers aangelegd en gebouwd in een onbebouwd bos- en heide perceel tussen Huis ter Heide en Bosch en Duin. Dit perceel lag tussen de Verlengde Bergweg (ook wel Ravenhorstsesteeg genoemd, sinds 1969 Hobbemalaan) en de spoorlijn tussen Bilthoven en Zeist. De spoorlijn was ideaal voor de aanvoer van materialen. De Verlengde Bergweg was toen nog een zandweg.

Het nabijgelegen Hotel Huis ter Heide (hoek Verlengde Bergweg en Amersfoorstestraat, inmiddels gesloopt) werd ook door de Duitsers gevorderd.
De bouw is in de loop van 1940 begonnen en waarschijnlijk in de loop van 1941 gereed gekomen. In dat jaar werd de dienstregeling van personenvervoer op het spoortraject opgeheven en de spoorrails grotendeels door de Duitsers opgebroken en afgevoerd voor gebruik elders.

Van Waldlager 2 is bekend dat het huisvesting bood aan het luftwaffepersoneel van KG2. Dit Kampfgeschwader gebruikte van December 1941 tot en met Juli 1944 Fliegerhorst Soesterberg voor zowel hun staf als wisselende verschilllende staffels. Uit een verzetsrapportage blijkt dat bij de ingang een bord hing met opschrift "L38354”. Dit was het Feldpostnummer van II. Gruppe van Kampf-Geschwader 2.
Vóór KG2 maakte o.a. KG4 gebruik van Fliegerhorst Soesterberg, vanaf Juli 1940. Met het Waldlager nog niet tot hun beschikking is bekend dat ze gebruik maakte van o.a. de St. Johannesstichting en Villa Beukbergen, beide nabij Huis ter Heide.

Waldlager 2 bestond voornamelijk uit grote legeringsgebouwen en zoals gebruikelijk in die tijd aparte kantines en ontspanningsruimten voor soldaten van lagere rang en onderofficieren, en verder waarschijnlijk  enkele magazijn- en kantoorgebouwen, garage en stallingen. De manschappen-kantine was een simpele eetzaal met een podium. Het Kasino was vergelijkbaar met een (onder)officiers mess met een restaurant-achtige functie met bedienend (dames)personeel, ontspanningsruimtes, luxe bar, leeszaal met bibliotheek etcetera.

Foto rechts: Piloten van KG2 tijdens tijdelijk verblijf in Soesterberg. De betreffende militair schreef zelf "Waldlager Soesterberg bei Utrecht". Dit bewijst zowel dat de Duitsers actief de benaming Waldlager gebruikten, als dat het ook gebruikt werd door vliegend personeel. Deze vliegers waren echter van een andere Gruppe, die slechts zeer kort in Soesterberg verbleef. Het kwam regelmatig voor dat een onderdeel voor slechts een paar weken naar een andere basis kwam, omdat die basis gunstiger gelegen was voor bepaalde operaties. Het kwam ook wel voor dat een groep vliegtuigen voor een missie naar Engeland opsteeg van 1 vliegveld en moest landen op een ander vliegveld. 
Vermoedelijk waren voor dit soort gelegenheden logiegebouwen beschikbaar op een soort van 'hotelbasis'.

KG2 vertrok in Juli 1944 van Soesterberg. De Fliegerhorst werd tot September-Oktober 1944 nog gebruikt door andere eenheden en daarna kwam er weer activiteit in de periode januari-februari 1945. Vermoedelijk heeft het Waldlager een periode vrijwel leeg gestaan en nooit meer volledig in gebruik genomen. Het oude KG2 Feldpostnummer-bord werd nooit verwijderd en hing er voorjaar 1945 nog.

 


Linksonder een luchtfoto genomen door de RAF in januari 1945. Het lijkt erop dat de gebouwen op het zuidelijke gedeelte van het terrein nog gecamoufleerd zijn, terwijl de gebouwen op het noordelijke gedeelte goed te zien zijn. Rechts de door de Duitse gebouwde Waldlager 2 gebouwen gesitueerd op een hedendaagse plattegrond (bron: Geheim Landschap - Kees Volkers, aangevuld door SLS39-45)

 

Ondanks de bekendheid van het kamp bij de geallieerden is het nooit rechtstreeks gebombardeerd. Mogelijk is het wel met boordwapen beschoten tijdens aanvallen op doelen in de directe omgeving, zoals op 20 Maart 1945. Spitfires deden een bombardement en beschieting op de omgeving van de Gerofabriek, Bergweg, Prins Alexanderweg en de Amersfoortseweg, waarbij ten minste 3 Duitse militairen omkwamen in Bosch en Duin (en een tiental burgers in Zeist). Tevens een luchtaanval op 24 April 1945 op landgoed Zandbergen en directe omgeving.

De Duitsers zelf brachten ook geen vernielingen aan het complex toe tijdens het ooblazen van de vliegbasis in April 1945. Dat zal komen omdat het complex in de laatste oorlogsmaanden en -dagen nog gebruikt werd door grondtroepen (Fallschirmjägers) in het achterland van het front.

Na de bevrijding, werd het kamp najaar 1945 in gebruik genomen als opvangkamp van de Bijzonder Jeugdzorg voor kinderen van NSB ouders. Deze ouders zaten gevangen in o.a. Fort De Bilt, Utrecht, Baarn en Bilthoven. En hun kinderen in opvangtehuizen met zorg, onderwijs en toezicht totdat hun ouders vrij kwamen. 

Het complex werd ongewijzigd overgenomen en in gebruik genomen met bestaande interieur en al. Onderstaande foto's uit die tijd geven dan ook nog een goed beeld weer hoe de gebouwen en het terrein er uitzagen tijdens de oorlogsjaren (Bron: Mevr. Dietvorst-Bothof via Werkgroep Herkenning)


 


Foto links: Personeel voor het Duitse gebouw nr 15, omgedoopt tot 'De Bungalow', met de markante Heimatstil.
Foto boven: Een groep kinderen met hun begeleidsters voor een gebouw met op de deur het opschrift 'Entgiftungsstall'. Dit was een gebouw waar na een eventuele gasaanval personen en materiaal ontgiftigd konden worden. Dit soort gebouwen werden vaak ook gebruikt voor oefeningen met het gasmasker.

Foto's onder: Interieur van de entree van de Bungalow, een eetzaal en kantine.Foto's onder: Kinderen voor paviljoen 10 en 6 en aan de zijkant van één van de andere legeringsgebouwen. Het perkje afgezet met bakstenen schuin in de grond voor paviljoen 6 is waarschijnlijk nog vanuit de Duitse tijd.


Het gebruik voor de opvang van NSB kinderen duurde totdat de de NSB-ouders na 1-2 jaar vrij kwamen. Daarna werd het kamp in Augustus/September 1947 ingericht als Demobilisatiecentrum Boschkamp, voor de opvang van militairen die terug kwamen uit Indonesië.
Op 1 augustus 1947 was het Demobilisatiecentrum der KL opgericht, bestaande uit een staf, het Doorgangskamp te Woerden en het Demobilisatiecentrum Boschkamp in Huis ter Heide. Tussen deze twee centra was de taakverdeling als volgt geregeld: in het Demobilisatiecentrum Boschkamp werden gedemobiliseerde militairen medisch gekeurd en zij konden daar een beroepskeuzetest afleggen. Zieke militairen werden overgeplaatst naar Woerden.
In 1949 verhuisde het naar Amersfoort. Het kamp werd daarop in gebruik genomen door de Luchtmacht en de naam veranderde in Walaardt Sacrékamp.

Foto's onder: Ansichtkaarten met links de ingang van de Demobilsatiekamp en rechts na 1949, waarbij te zien is dat het Oorlogs-Vrijwilligers embleem is vervangen door de luchtmacht-roundel. De houten poort is typisch Duits en op de rechterfoto is ook goed het Duitse wachtgebouw te zien met varanda.


Ook de onderstaande ansichtkaarten uit de jaren 50-60 geven goed beeld van de Duitse gebouwen. Op de laatste foto is het podium te zien in de kantine.
In de loop van de jaren zijn er enkele gebouwen gesloopt en is er nieuwbouw bijgeplaatst, maar het overgrote deel van het oorspronkelijke complex is nog intact:Waldlager 3 : Soestduinen

Zomers Buiten bij Soestduinen was een vakantieoord van de Amsterdamse vereniging Zomers Buiten. Amsterdamse gemeentearbeiders konden hier goedkoop terecht voor een welverdiende vakantie buiten de stad. Het oord werd in 1923 geopend en bestond uit een hotel-restaurant met 11 logeerkamers, twee dienstwoningen, een kampeerhuis en 8 vakantievilla´s met elk ruimte voor 4 gezinnen, verspreid over een gebied van 6 hectare aan de rand van de Soesterduinen. De vakantiehuisjes hadden namen genoemd naar bomen zoals Esch, Kastanje en Eik. Het officiële adres was Van Lyndenlaan, maar feitelijk lag het park een stuk verder westelijker langs de spoorlijn, net voorbij de Anker Emaillefabriek / De Nederlandsche Fotografische Industrie N.V. (Thans Beaufortlaan)

 

In september 1939 werd het oord gevorderd door het Nederlandse Leger, voor de huisvesting van gemobiliseerde eenheden. Hoogstwaarschijnlijk namen I-1 RA en/of II-1-RA (Regiment Artillerie) hier hun intrek. Zij hadden de directe omgeving als terrein om stelling te nemen met hun kanonnen. Tijdens de meidagen waren er wat verschuivingen en wisselde II-RA van gebied met het vrij nieuwe en onervaren III-5 RA. I-1 RA had hun stellingen in het Monnikenbos. II-1 RA nam een vooruitgeschoven stelling in bij De Koppel te Amersfoort. Op 13 mei moesten ze zich terugtrekken op hun stelling te Soestduinen. Staf 1-RA zat in Lage Vuursche.

III-5 RA nam in mei 1940 hun stelling in bij Soestduinen en moest het terrein van het Waterpompstation bewaken. In hun verslag staat dat de paarden na het betrekken van de stelling terug moesten naar Den Dolder, waar zij hun legering hadden in de gebouwen van zeepfabriek 'De Duif'.. In de avond van 13 mei volgde verdere terugtocht op vesting Holland bij Utrecht. Politierapporten melden dat na de meidagen er talloze uitrustingstukken, granaten en ander Nederlands militair materiaal werd aangetroffen bij de zevensprong (iets voorbij Zomers Buiten) en langs het fietspad langs de spoorlijn. Alles wees op een redelijk hectische terugtocht. Militaire verslagen spreken ook over beschieting van Nederlandse troepen door eigen andere troepen aan weerszijde van de spoorbaan bij Soestduinen. Dit zal de eenheid III-1-RA betreffen. Die melden dat ze tijdens hun terugtocht vanaf hun stelling bij Amersfoort bij Soestduinen beschoten werden. Hierdoor sloegen een aantal bespanningen op hol, met als gevolg dat 3 caissons en een keukenwagen moesten worden achtergelaten; de paarden heeft men niet meer kunnen opvangen.

Het Zomers Buiten complex wordt al snel door de Duitsers in gebruik genomen. Vermoedelijk heeft het kamp tot eind Mei nog dienst gedaan voor de demobilsatie van de Nederlandse Legeronderdelen, en in Juni in gebruik genomen door het Duitse leger. De bungalows zijn ideaal als onderkomen voor de Luftwaffe-manschappen van het nabijgelegen vliegveld. Zo ontstaat hier Waldlager III. Op onderstaande foto's het hoofdgebouw in de jaren 30, en in de winter van 1942. De Duitsers hebben het dak wat aangepast en er een uitkijktoren op geplaatst, met mogelijk een Flak-functie. (Collectie SLS39-45)

 

Als het vliegveld rond 1940-begin 1941 uitgebouwd wordt tot Fliegerhorst wordt er een compleet complex bij Zomers Buiten bijgebouwd. Er komt een regionaal depot van allerhande luchtvaartmateriaal, vliegtuigonderdelen en uitrusting. De officiële benaming was Feldluftpark 5/III Gruppe A. Kortweg ook wel FLP Gruppa A. Direct ten westen van het Zomers Buiten complex worden hiervoor talloze gebouwen geplaatst, zoals een flink aantal opslagloodsen, stallingen, werkplaatsen en ook twee nieuwe logiesgebouwen. De ligging pal aan de spoorlijn is ideaal voor de aan- en afvoer van zwaarder materiaal en zo komt er een apart rangeervlak voor het laden en lossen daar. De oostelijk gelegen particulieren fabrieken bleven gewoon in Nederlandse handen en doorproduceren. Het rijwielpad vanaf de spoorlijn langs het terrein en de Soestduinen naar de richting van Soest/Hees is al sinds Juni 1940 voor publiek afgesloten.

Het geheel van Gruppe A. Soestduinen bestaat uit:
Lagerleitung Hptm. Oesterhelweg
Annahme und Versand R.A. Seidel
1.Leider Gruppe A  Fl.Ing.a.K. Straubert
A-1. Ofw. Blasek – Zellenersatzteile (Accu-reservedelen)
A-2. Ofw. Maass – Motore (Motoren)
A-3. Fw. Steinert - Instrumenten
A-4. Insp. Hagedorn - R.u.S. Gerät (Redding en veiligheids-uitrusting)
A-5. Fw. Steinert – Abwurfgerät (Afwerpmiddelen)
A-6. Insp. Rücker - Altgerät (Verouderde apparatuur)
Zwischenlager d.FLP.Leeuwarden Insp.Pförtner
Fl.Gerate Ausgabestelle und Sammelstelle 3/XI (fest) Hptm.Janell Udenhout.

Aan- en afvoer gebeurde vooral naar en van Gruppe D: Zerlegebetrieb Utrecht, onder leiding van Fl.Ober Ing. Muller (met dank aan Dhr. A. Huiding).

Feldluftpark Gruppe B bevond zich in/bij de Geniekazerne aan de Amersfoorstsestraatweg te Soesterberg.
In de Waterloo-kazerne (Bernhardkazerne) op de Vlasakkers te Amersfoort zat F.L.P. Gruppe Org. ¾ b  en Kfz Sammelstelle der LW (vrachtwagenpark).

Naast Duitse soldaten, werkten er Nederlandse arbeiders op het complex, in Duitse dienst. Voorjaar 1943 houdt het pro-Duitse Arbeidsfront een voordracht voor het Nederlandse personeel op Feldluftpark Soestduinen Gruppe A.

De Duitse nieuwbouw aan de westkant van dit nieuwe complex werd in de typische Heimatstijl gebouwd. In totaal bestond het complex uit 16 gebouwen.

Twee logiegebouwen (Haus 1 en 2) in een stijl overeenkomend met de logiegebouwen op Waldlagers 1 en 2. Ingang aan beide kopse kanten, Een lange gang met aan weerszijde deuren naar kamers. Halverwege een hal met trap omhoog. Op de bovenverdieping dakkappellen in het schuine dak en ramen aan de kopse kanten. Een wachtgebouw (Haus 3) met een veranda waar schildwacht beschut kon staan tegen regen of felle zon.  Een groot magazijn-gebouw in de vorm van een grote boerderij, zoals ook op het voertuigpark (Feldluftpark Gruppe B). Een klein lazaret. Een werkplaats, stallingen en loodsen. En een uniek markant gebouw met een toren is de Fallschirmtrockerei. Een ruimte om natte parachutes te laten drogen en opnieuw op te vouwen en in te pakken. Vanaf de nok van de toren kunnen parachutes gehangen worden. Via een ladder langs de muur kan men in de nok op een loopbrug komen. Vanaf daar kon men de parachutes uithangen aan een viertal stangen met haken. Een radiator kan de toren verwarmen. Ook de ruimte op de bovenverdieping van het gebouw stond vol met radiatoren. Op het terrein was een apart ketelhuis voor de warmwatervoorziening van het hele complex. Twee bluswaterkelders waren half ingegraven op het terrein aanwezig. Aan de noordkant van het terrein, tegen de rand van de zandverstuiving, werd lichte FLAK geplaatst met munitiebunkertjes en bijgebouwtjes.


 

RAF Luchtfoto van het terrein in 1944.  

ZB = het Zomers Buiten complex
1 = Haus 1 - logiegebouw
2 = Een tweede logiegebouw
3 = Haus 3 - Wachtgebouw
12 = Halgebouw
16 = Haus 16 Fallschirmtrockerei
K = Ketelhuis + 2e compartement
L = Lazaret
S = Stallingen
X = Onbekend
F met pijl wijst naar het Flakterrein buiten de foto

Collectie SLS39-45

 

Er is een flinke bedrijvigheid die door het verzet gemeld wordt aan Engeland. Desondanks is er geen specifieke luchtaanval op het complex bekend.

In april 1945 wordt veel bebouwing van Fliegerhorst Soesterberg vernield door Sprengkommandos. De meeste gebouwen van dit Waldlager blijven echter bespaard. Foto's onder: De oorspronkelijk Duitse huisnummers nog leesbaar door de na-oorlogse verflaag heen (fotograaf R. de Mos)

 

In de maanden na de bevrijding maken Engelse en Canadese troepen gebruik van het complex. In de regio is het een komen en gaan van eenheden die tijdelijk verblijven tot hun terugtocht naar het eigen vaderland. Zo zijn er aanwijzingen dat de Calgary Highlanders en Princess Patricia's Canadian Light Infantry onder andere gelegerd zijn geweest op het complex.

Als na het vertrek van de Canadezen het oorspronkelijke bungalowpark Zomers Buiten weer terug in handen van de eigenaren komt, is het zodanig uitgewoond dat men besluit dat het niet de moeite waard is om te renoveren. Circa 1955 wordt het uiteindelijk afgebroken.

Het Duitse aangebouwde kamp gaat over in handen van Defensie. In 1946 betrekt de Nederlandse Luchtmacht het complex en vestigt er Centraal Magazijn en Centrale Werkplaats III. Ook wel Centraal Autopark der Luchtstrijdkrachten genoemd. In 1947 wordt dit omgedoopt naar Depot Motortransport Materieel (DMTM). In 1951 werd het DMTM verplaatst naar het Kamp van Zeist. Hiervoor in de plaats komt er het Depot Vliegtuigmaterieel I (DVM I). In de jaren 60 wordt dit DATIM. In de jaren 50 werd er veel nieuwbouw gerealiseerd door Defensie, waarbij de helft van de Duitse gebouwen verdwijnen. De parachute-droogerij behield nog lange tijd zijn zelfde functie. Er kwam al snel een nieuwe ingang met een nieuw wachtgebouw, maar het Duitse wachtgebouw bleef behouden. Evenals 1 van de logiegebouwen, het grote boerderij-gebouw, de helft van het ketelhuis en het lazaret, dat verbouwd werd tot mess. In 2006 kwam het terrein leeg te staan en in 2008 werd het afgebroken en volledig terug aan de natuur gegeven.

Foto's onder: Haus 1 vlak voor de sloop (fotograaf R. de Mos)

 

Het wachtgebouw in 2006. De achterste aanbouw is na-oorlogs. De functie van de bunker/kelder naast het gebouw is onbekend. Fotograaf R. de Mos

 

 

Het markante gebouw van de Fallschirmtrockerei. Het gebouw had een kleine kelder, die na de oorlog door Defensie vergroot is. Tevens kwam er een nieuwbouw gebouw achter tegenaan. De originele radiatoren nog in de toren en de bovenverdieping. Fotograaf R. de Mos

 

 

Foto's van het boerderijgebouw, het ketelhuis, het lazaret en het halgebouw 12, waarvan het voorste deel origineel Duits is en na de oorlog een stuk is aangebouwd in de jaren 50 waardoor hij de grootte en vorm kreeg van de overige naoorlogse loodsgebouwen. Van de laatste 3 gebouwen zijn wij onze eigen opnamens kwijtgeraakt en komen deze foto's van openbare bronnen op internet (mapio.net, zonder fotograafsvermelding).

 

 

Twee munitie-bunkertjes van de lichte Flakstelling nog altijd aanwezig aan de rand van de zandverstuiving. Fotograaf R. de Mos